معرفی و توضیحات:


جنس کار کرپ حریر در جه یک همراه آستری همراه کمربند ازجنس خود کار

فری مناسب 38 تا 46 دور سینه 110 قد حدود 116 دور بازو 44